KONKURS – NAJZABAWNIEJSZE ZDJĘCIE Z QARIUM KĘPNO

REGULAMIN KONKURSU NAJZABAWNIEJSZE ZDJĘCIE Z QARIUM KĘPNO

  Dane uczestnika zajęć

  Pola wymagane*

  Imię *

  Zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"), dobrowolnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie przez administratora, tj. PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o. (dalej „Administrator") moich danych osobowych podanych w formularzu, w celu przeprowadzenia konkursu, którego formularz dotyczy.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w ww. celu jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia zrealizowanie tego celu.

  Uprzejmie informujemy, że szczegółowe informacje o administrowaniu i przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, znajdują się w Klauzuli Ogólnej RODO dostępnej Tutaj , prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Znajdują się tam również pozostałe dane identyfikujące nas jako administratora danych oraz dane kontaktowe, jednak już teraz wskazujemy, że w przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Pani/ Pana danych osobowych, jesteśmy dostępni pod adresem: administracja.qarium@pk.kepno.pl

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o. zdjęcia mojego autorstwa nadesłanego na konkurs „NAJZABAWNIEJSZE ZDJĘCIE Z QARIUM KĘPNO”.
  Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonego na konkurs zdjęcia na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn.zm.).
  Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
  Oświadczam, że fotografia została wykonana przeze mnie osobiście, posiadam do niej wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciu na publikację ich wizerunku.

  Oświadczam, że zapoznałam(em) się z REGULAMIN KONKURSU NAJZABAWNIEJSZE ZDJĘCIE Z QARIUM KĘPNO , który jest dostępny tutaj i akceptuję przedstawione warunki.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymywania drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail, informacji handlowej dotyczącej produktów i usług, w szczególności newslettera, oferowanych przez Administratora oraz podmioty współpracujące przy realizacji usług z Administratorem.

  Informujemy jednocześnie, że udzielone zgody mogą być wycofane w dowolnym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: administracja.qarium@pk.kepno.pl

  Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną RODO dostępną Tutaj, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych oraz danych dziecka/uczestnika zajęć w związku z realizacją zajęć nauki lub doskonalenia pływania oraz przesyłania informacji marketingowych.