Qarium – kryta pływalnia w Kępnie

Umiem pływać

W ramach realizacji projektu powszechnej nauki pływania  „Umiem pływać” na QARIUM Kępno  w trybie 20 godzin lekcyjnych, biorą udział dzieci klas I-III ze szkół kilku gmin.
Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Pływanie to sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływający na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka, przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu.     

Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od niepływających rówieśników.
Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej.            
Uczestnictwo w programie kształtuje nawyk systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

W programie ” Umiem Pływać” brały udział  różne Gminy:  Lututów, Galewice, Bralin, Nowa Wieś Książęca, Trzcinica, Baranów. Łącznie było ok. 500 os.          

Kontakt: 798 422 088

Skip to content