Qarium – kryta pływalnia w Kępnie

Umiem pływać

W ramach realizacji projektu powszechnej nauki pływania  „Umiem pływać” na QARIUM Kępno  w trybie 20 godzin lekcyjnych, biorą udział dzieci klas I-III ze szkół kilku gmin.
Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Pływanie to sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływający na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka, przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu.     

Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od niepływających rówieśników.
Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej.            
Uczestnictwo w programie kształtuje nawyk systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

Warunki finansowe: ustalane zawsze indywidualnie w drodze negocjacji.

W programie ” Umiem Pływać” brały udział  różne Gminy:  Kępno, Lututów, Galewice, Bralin, Nowa Wieś Książęca, Trzcinica, Baranów. Łącznie przez 5 lat było 3018 os. Brak możliwości wykupienia pojedynczych wejść.    

KONTAKT – administracja QARIUM Kępno (w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00).

nr tel.: 668 119 787, wewnętrzny 5

e-mail: sekretariat@pk.kepno.pl

Skip to content