Qarium – kryta pływalnia w Kępnie

 Honorujemy karty takie jak:

MultiActive, MultiActive Kids, MultiSport Plus, MultiSport Kids, MultiSport Senior, MultiSport Classic, FitProfit, FitProfit Dziecko *

*Na mocy umowy zawartej z obiektem karta upoważnia jej posiadacza do skorzystania podczas 1 wizyty w obiekcie z usług obiektu – wejście na basen i/lub wejście do strefy saun do 60 minut (bez udziału w dodatkowych animacjach organizowanych przez obiekt)

Jeżeli Użytkownik karty deklaruje chęć skorzystania z usługi nieobjętej umową, zobowiązany jest do uregulowania należności za tą usługę bezpośrednio w kasie obiektu (pkt.7 Regulaminu obsługi użytkowników – załącznika do umowy współpracy z dnia 12.02.2019 r.)  W razie pytań – Infolinia Benefit Systems (22)2424242.

Na mocy Zarządzenia nr 12/2023 Prezesa Zarządu Projekt Kępno Sp. z o.o. z dnia 31.05.2023 r. wprowadzono:

Definicje dla biletów wstępu będących w sprzedaży krytej pływalni

•            BILET NORMALNY  przysługuje osobie pełnoletniej (18+)

•            BILET ULGOWY przysługuje dzieciom od 3 do 7 lat i młodzieży szkolnej w wieku do 17 roku życia,

•            BILET RODZINNY (cena za 1 osobę) przysługuje:

              – 1 pełnoletniemu opiekunowi + 2 lub 3 dzieci do 16-tego roku życia,

              – 2 pełnoletnim opiekunom + 2 lub 3 (maksymalnie) dzieci w wieku do 16-tego roku życia;

•            BILET GRUPOWY przysługuje zorganizowanej grupie obejmującej minimum 15 osób, która zgłosiła grupowe wejście na basen.

Katalog stałych ulg cenowych (wejście na basen):

•            WEJŚCIE BEZPŁATNE dotyczy:

– dzieci do 36 miesiąca życia,

– osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki,

– opiekun grupy korzystającej z wejścia grupowego grupy złożonej z osób do 16-tego roku życia (1 osoba na 15 uczestników)

– weteranów.

•            WEJŚCIE NA BILET ULGOWY (basen / sauna)

– dla osób powyżej 65. roku życia,

– opiekun dziecka niepełnosprawnego w wieku do lat 16 (wejście 1 opiekuna wraz z dzieckiem niepełnosprawnym)

•            POSIADACZE KARTY DUŻEJ RODZINY – rabat 15%

UWAGA:

Dla zastosowania przez obsługę kasjerską w elektronicznym systemie obsługi klienta (ESOK) ulgi wymagane jest udowodnienie przez klienta tytułu do możliwości skorzystania z niej (poprzez okazanie odpowiednich aktualnych dokumentów), tj. za okazaniem:

– dowodu osobistego (potwierdzenie wieku),

– ważnej legitymacji szkolnej,

– karty dużej rodziny,

– dokumentu (orzeczeniem) potwierdzającego niepełnosprawność i jej stopnień,

– legitymacji weterana,

– potwierdzenia wieku dziecka (tut. oświadczenie rodzica).

Czasowe wyłączenia w sprzedaży zwykłych biletów wstępu (normalny / ulgowy / rodzinny)

•            w dniach kiedy odbywają się ceremonie saunowe zwykły bilet wstępu (normalny / ulgowy rodzinny) na basen i do strefy saun można nabyć:

– na okres 1,5 h tylko do godziny 15:00 (dotyczy weekendów i świąt),

– na okres 1,5 h tylko do godziny 16:00 (dotyczy wtorków),

– na okres 1h tylko do godziny 16:00 (dotyczy weekendów i świąt),

– na  okres 1h tylko do godziny 17:00 (dotyczy wtorków).

  Po zakończeniu ostatniej ceremonii saunowej można nabywać zwykłe bilety wstępu do strefy saun;

•            w godzinach kiedy odbywają się ceremonie saunowe nie można nabyć biletu do strefy saun (godzinny, dwugodzinny)                                                                                             oraz biletu dziennego (baseny i strefa saun)

Skip to content