KARTA PŁYWACKA

Cyklicznie organizujemy w obiekcie QARIUM Kępno egzamin      dla dzieci i młodzieży potwierdzający podstawowe umiejętności pływackie. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście do biura administracji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 lub telefonicznie pod numerem 668 119 787, wewnętrzny 6 oraz e-mailowo: administracja.qarium@pk.kepno.pl

Osoba ubiegająca się o kartę pływacką musi zdać egzamin obejmujący:

-przepłynięcie 200 metrów w wodzie stojącej dowolnym sposobem, w tym co najmniej 50 metrów na plecach,

-wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 metrów,

-przepłynięcie pod wodą co najmniej 5 metrów w wodzie stojącej.


Opłata za egzamin wynosi 40 zł  

Cena obejmuje 60 min. pobyt na basenie.