I ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE

I Ogólnopolskie zawody pływackie w kępińskiej pływalni 
 
W dniu 9 marca 2024 r. (sobota) odbyły się I Ogólnopolskie Zawody Pływackie pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Kępno – Piotra Psikusa
 
Ich organizatorem był Uczniowski Klub Pływacki Torpeda Qarium Kępno oraz Spółka Projekt Kępno Sp. z o.o. na co dzień będąca właścicielem krytej pływalni QARIUM Kępno i podmiotem realizującym gminne zadania w zakresie organizacji i popularyzacji sportu. 
 
Zawody przeprowadzone były zgodnie z przepisami FINA i PZP, seriami na czas (zaczynając od najsłabszej).
W zawodach wzięli udział zawodnicy (kobiety i mężczyźni):
– zgłoszeni przez Kluby OZP,
– w poszczególnych kategoriach wiekowych:
1-urodzeni w 2014 r. i później
2- urodzeni w 2013 r.
3- urodzeni w 2012 r.
4- urodzeni w 2011 r.
5- urodzeni w 2010 r.
6- urodzeni w 2009 r. i wcześniej
 
Niebywałą atrakcją zawodów był z pewnością wyścig australijski. 🏊‍♂️
Zgłoszonych zostało 21 klubów i ponad 330 zawodników:
 
Po raz pierwszy w zawodach o tej randze wystartowali także zawodnicy nowopowstałego klubu pływackiego UKP Torpeda Qarium Kępno.
Koordynatorem zawodów był trener pływacki Wojciech Zawadzki, prowadzący na co dzień sekcję pływacką w QARIUM Kępno.