ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ DNIA 24 CZERWCA 2023 R.

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY ZOBOWIĄZANY JEST PRZY ZGŁOSZENIU DZIECKA WYPEŁNIĆ ODPOWIEDNI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY TJ.: 1*,2* lub 3*

1*. Zawody pływackie dla uczestników programu pn. “UMIEM PŁYWAĆ” dla kategorii wiekowych: pierwszoklasistów (7-8 lat), drugoklasistów (8-9 lat) lub trzecioklasistów (9-10 lat).

2*. Zawody pływackie dla uczestników grupowych lub indywidualnych nauk pływania pn. “SWIM” dla kategorii wiekowych: 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 lub 15-16 lat.

3*. Zawody Przedszkolaków dla uczestników grupowych lub indywidualnych nauk pływania dla kategorii wiekowych: 4-5 lub 5-6 lat.