Qarium – kryta pływalnia w Kępnie

Zajęcia wychowania fizycznego

Zajęcia wychowania fizycznego na basenie wpływają pozytywnie na rozwój psychofizyczny i sprawność dzieci.  Pływanie kształtuje podstawowe cechy motoryczne, wyrabia pożądane cechy osobowościowe np. odwagę, zdyscyplinowanie, wpływa również na rozwój społeczny w zakresie zgodnego współdziałania w zespole i odpowiedzialności za drugą osobę znajdującą się w wodzie.

Systematyczne pływanie to jedna z najczęściej rekomendowanych dyscyplin sportowych, która zajmuje szczególne miejsce w profilaktyce wad postawy i kształtowaniu prawidłowych sylwetek. Pobyt dzieci szkolnych na basenie obejmuje nie tylko naukę pływania, ale także atrakcyjne i zróżnicowane  gry i zabawy w wodzie przy wykorzystaniu sprzętu, udostępnianego przez QARIUM Kępno. 

Zajęcia wychowania fizycznego na naszej pływalni odbywały:
Szkoły podstawowe w Myjomicach, Olszowie, Świbie, Mikorzynie, Hanulinie, Krążkowach, oraz szkoły numer 1, 2 i 3 w Kępnie.
Skip to content