CENNIK CEREMONIE SAUNOWE

Udział w ceremoniach saunowych jest dodatkowo płatny – zgodnie z cennikiem dla dodatkowych animacji obiektu przyjętym  na mocy Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 17/2023 Prezesa Zarządu PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o. z dnia 17.08.2023 r.:

 

 BASEN I SAUNA + CEREMONIE SAUNOWE

38 zł – 1 godz.

45 zł – 2 godz.

 

SAUNA + WSZYSTKIE CEREMONIE SAUNOWE

65 zł

 

 

Opłaty w tych stawkach pobierane są w dniach i w godzinach kiedy w strefie saun odbywają się ceremonie saunowe, dotyczy wszystkich klientów przebywających w strefie saun.

Obowiązywanie opłaty wyłącza czasowo możliwość nabycia przez klientów zwykłych biletów wstępu do strefy saun zgodnie z obowiązującym cennikiem za bilety wstępu:  https://kepno-qarium.pl/cennik/

 

UWAGA: W przypadku klientów będących użytkownikami kart MultiSport Plus, MultiSport Classic, MultiActive, MultiSport Light, MultiSport Student deklarujących chęć skorzystania z usługi nieobjętej umową, tj. ceremonii saunowych zobowiązany jest do uregulowania opłaty dodatkowej za tą usługę bezpośrednio w kasie obiektu w wysokości 12 zł (60 minut).

Przy czym dla posiadaczy kart: MultiSport Classic, MultiActive, MultiSport Light istnieje możliwość skorzystania z wejścia tylko jeden raz dziennie. W przypadku przekroczenia 60 minut pobytu każdorazowo pobierana jest opłata dodatkowa, tj. 0,50 / minutę.