Informacje

DOPOSAŻENIE OBIEKTU

Prezenty prezentami, święta świętami, ale my łapiemy się na tym, że czasami jak dzieciaki cieszymy się doposażeniem czy udoskonalaniem naszych obiektów. Jest tak m.in. z realizowaną właśnie w krytej pływalni Qarium Kępno inwestycją obejmującą dostawę, montaż, oraz uruchomienie stacji zmiękczania wody użytkowej.

Celem doposażenia instalacji technologii wody o stację zmiękczania wody było zminimalizowanie niekorzystnych skutków oddziaływania twardej wody wodociągowej, np. na powstawanie osadów oraz kamienia. Woda o znacznym stopniu twardości może wpływać na utratę szczelności na instalacjach, zwiększeniem oporów, oraz uszkodzeniem urządzeń czy elementów wyposażenia instalacji sanitarnych. Ale już nie u nas!