Informacje

Drodzy Klienci

Opublikowano

Drodzy klienci, choć regulamin korzystania z QARIUM Kępno obowiązuje już od otwarcia obiektu https://kepno-qarium.pl/regulaminy i każdy z klientów powinien się z nim zapoznać, to okazuje się, że nie wszyscy znają i respektują jego zapisy w zakresie zakazu wnoszenia własnych napojów i żywności. Tego typu zakazy ze względu na obostrzenia sanitarne są w regulaminach większości obiektów basenowych (również w sąsiednich dla QARIUM Kępno). Niemniej jednak, chcemy pozytywnie przychylić się do Waszych licznych próśb o możliwość wnoszenia własnej wody mineralnej/źródlanej, a nie tylko picia dostępnej w naszym obiekcie. By ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości w tym zakresie, w przyszłości w regulaminie QARIUM Kępno zostanie doprecyzowany zapis w punkcie 34 i będzie on brzmiał:
„Na terenie obiektu zabrania się: wnoszenia i konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hal basenowych, z wyłączeniem baru „mokrego” i tarasu (z wyłączeniem wody mineralnej/źródlanej).
Z przykrością obserwujemy, że coraz częściej na obiekcie krytej pływalni dochodzi do sytuacji, gdy musimy wypraszać z obiektu niektóre osoby
z uwagi na stan wskazujący na spożycie alkoholu. Interweniować musi czasem nawet policja. Podejrzewamy, że to właśnie jako napój „przeniesiony” w butelce plastikowej pojawia się alkohol np. w strefie saun. Dlatego przy okazji zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą. Jeśli zauważycie osoby, które mogą znajdować się pod wpływem alkoholu czy też zachowują się w sposób naruszający dobre obyczaje, informujcie bezzwłocznie personel Spółki.
Chcemy zapewnić wszystkim Państwu nie tylko bezpieczeństwo, ale nieustannie wysokie standardy sanitarne obiektu.