II EDYCJA ZAWODÓW PRZEDSZKOLAKÓW

  DANE UCZESTNIKA
  Imię

  KATEGORIA

  DANE ZGŁASZAJĄCEGO

  Oświadczam, że nie są mi znane przeciwwskazania zdrowotne lub inne do uczestnictwa w zawodach.

  Oświadczam w imieniu własnym / zgłoszonego przeze mnie uczestnika, że zapoznałam(em) się z Regulaminem oraz cennikiem i akceptuję przedstawione warunki.