Informacje

Konferencja prasowa poświęcona funkcjonowaniu na rynku krytej pływalni QARIUM Kępno

Dnia 3 września odbyła się konferencja prasowa poświęcona funkcjonowaniu na rynku krytej pływalni QARIUM Kępno. Przerwa technologiczna to świetny moment na pierwsze podsumowania. W konferencji poza Zarządem Spółki Projekt Kępno udział wzięli członkowie Rady Nadzorczej Spółki w osobach Aleksandra Woźniaka – Przewodniczącego oraz Michała Pyrzyka – Zastępcy Przewodniczącego, który jako Burmistrz Słupcy jest aktualnie na finiszu budowy obiektu basenowego w swojej gminie. Prezes Spółki – Karolina Pilarczyk – Dworaczyńska w ponad godzinnej prezentacji omówiła szczegółowo wyniki pierwszych analiz w zakresie frekwencji, pozytywnego odbioru przez klientów zaproponowanej oferty usług dotyczącej bogatej strefy saun czy też szerokiego katalogu zajęć (w tym aqua aerobik, gimnastyka dla seniorów, indywidualne i grupowe zajęcia nauki pływania dla dzieci i dorosłych, zajęcia dla noworodków, itd.), a także realizację projektów „Umiem pływać” i inne statystyki. Ponadto, Prezes Zarządu przybliżyła tak oczekiwane przez radnych i mieszkańców pierwsze wyniki zarówno w sferze przychodowej oraz kosztowej obiektu za 7 miesięcy, które nie są wcale niepokojące. Omówiła także zakres prac podczas przerwy technologicznej i pracę kadry QARIUM Kępno, która pracuje na obiekcie 7 dni w tygodniu i w trybie 3 zmianowym, a efektów ich pracy bardzo często nie widzą użytkownicy obiektu.  Dziękujemy za frekwencję na poziomie ponad 115 tysięcy odwiedzających w okresie grudzień 2018-sierpień 2019 i tak za pozytywny odbiór marki jaką niewątpliwie stało się już QARIUM Kępno w regionie.