Informacje

OFERTA PRACY – QARIUM KĘPNO

Przedsiębiorstwo Projekt Kępno Sp. z o.o. poszukuje pracowników na dwa wolne stanowiska pracy w obiekcie krytej pływalni Qarium Kępno:

1️⃣ Technolog uzdatniania wody

2️⃣ Konserwator / Specjalista ds. technicznych (specjalność: instalacje sanitarne)

Miejsce pracy: Kępno, ul. Sportowa 11.

Forma zatrudnienia: pełny etat, 3-zmianowy system pracy w wymiarze 8h lub 12h dziennie.

Obowiązki:

• Eksploatacja systemu uzdatniania wody basenowej (dotyczy stanowiska technologa),

• Nadzór nad utrzymaniem właściwych parametrów wody basenowej (dotyczy stanowiska technologa),

• Ścisła współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kępnie oraz obsługującym spółkę akredytowanym laboratorium (dotyczy stanowiska technologa),

• Nadzór nad eksploatacją urządzeń i instalacji sanitarnych: wod.-kan., grzewczych, chłodniczych, wentylacji (dotyczy stanowiska konserwatora/specjalisty ds. technicznych),

• Prowadzenie bieżących napraw / remontów,

• Bieżąca kontrola pozostałych zainstalowanych na obiekcie urządzeń, instalacji.

CV należy składać bezpośrednio w Biurze Zarządu Spółki Projekt Kępno Sp. z o.o., ul. Sportowa 9 w Kępnie (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) lub przesyłając je na adres e-mail: biuro.qarium@pk.kepno.pl.