Informacje

PROGRAM UMIEM PŁYWAĆ

 W związku z licznymi zapytaniami rodziców o ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ootwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2024 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów – Umiem Pływać 2024; uspokajamy, że planujemy do niego przystąpić i Gmina Kępno oczywiście będzie go kontynuowała 

Termin składania wniosków upływa 26 lutego br., a ich rozpatrzenie nastąpi do 26 kwietnia 2024 r. 
 Więcej szczegółów na: https://www.gov.pl/…/minister-sportu-i-turystyki…

Zajęcia odbywają się w okresie kwiecień – czerwiec i kończą się letnimi zawodami w pływaniu dla uczestników programu “Umiem Pływać”. 

Lekcje prowadzone w kępińskiej pływalni odbywają się dla danych grup zazwyczaj raz w tygodniu i w godzinach popołudniowych. Każde dziecko przydzielane jest do grupy według wieku lub poziomu umiejętności pływackich. Głównym celem programu jest nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. 

Rodziców z gmin ościennych odsyłamy do urzędów gmin, w których mieszkają z pytaniami: czy Państwa pociechy będące uczniami klas I-lll tamtejszych szkół podstawowych zostaną także objęte programem wczesnej nauki pływania?
I czy Państwa gmina wybrała Qarium Kępno jako podmiot realizujący zajęcia nauki pływania współfinansowane przez ministerstwo? 

My deklarujemy, że przyjmiemy każdą z zainteresowanych Gmin i łącząc naukę z zabawą, zrealizujemy kompleksowo zajęcia zgodnie z założeniami programu