Qarium – kryta pływalnia w Kępnie

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest cel wprowadzenia RODO?

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Projekt Kępno Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno.

Kim jest inspektor danych w Spółce i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo (biuro@pk.kepno.pl) lub listownie na adres: Projekt Kępno Sp. z o. o Inspektor Ochrony Danych, ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo zgodnie z zapisami w RODO: – żądania od administratora dostępu do danych osobowych, – prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na dalsze przetwarzanie danych w przypadku, gdy ich przetwarzanie wymaga takiej zgody oraz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.