Informacje

WAŻNE – REGULAMIN OBIEKTU

Szanowni Klienci QARIUM Kępno, większość z Was ma świadomość tego, że:
– regulamin każdego obiektu użyteczności publicznej (w tym naszego https://kepno-qarium.pl/regulaminy/ ) to nie wymysł czy opcja,
– KAŻDA osoba kupująca bilet wstępu i korzystająca z infrastruktury krytej pływalni musi go znać i przestrzegać,
– kiedy wszyscy respektują przyjęte zasady to jako obsługa mamy większą szansę zagwarantować WSZYSTKIM komfortowe warunki do zabawy, ale i relaksu 
Niestety, mimo upływu lat niektóre ( i niezmienne) zapisy regulaminu wciąż muszą być niektórym klientom przypominane i powtarzane jak mantra, np., że:
•  obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych w obrębie hal basenowych, w strefie saun, ale także w sanitariatach i w szatniach
•  Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów, a obecność ratownika na stanowisku nie zwalnia opiekunów latorośli z opieki nad nią 
•  Zabrania się przebywania w niecce basenu sportowego dzieciom i osobom słabo pływającym czy nieumiejących pływać w ogóle, bo choć bezpieczeństwo jest naszym priorytetem to tylko klient zna swoje możliwości, a woda (zwłaszcza ta głęboka) to nie miejsce na eksperymenty 
•  Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie QARIUM Kępno bez uzyskania stosownych zgód czy zawartych ze Spółką Projekt Kępno umów to przestępstwo (dotyczy to także udzielania lekcji pływania poza naszym systemem kasowym i cyklem szkoleniowym )
•  przed wejściem do basenu czy wyjściu z saun obowiązkowy jest prysznic, w hali basenowej wymagany jest odpowiedni i czysty strój kąpielowy, a korzystanie ze sprzętu i infrastruktury (w tym zakaz biegania, hałasowania, itd.) odbywać się może tylko zgodnie z przyjętymi zasadami.
Ktoś powie, że to „oczywiste oczywistości”, a jednak niektóre z nich bywają notorycznie łamane.
Dziękujemy zatem wszystkim z Was, którzy poza naszą obsługą i wszędobylskim monitoringiem potrafią wyłapać gagatków łamiących zapisy regulaminu. Dzięki wielkie, że potraficie w porę zareagować czy upomnieć tych, którzy swoim zachowaniem próbują zniweczyć nasze codzienne starania o utrzymanie wysokiego standardu czystości, bezpieczeństwa i jakości obsługi.