Informacje

WAŻNY KOMUNIKAT INŻYNIERA OBIEKTU I OBSŁUGI TECHNICZNEJ

W związku z incydentami, do których coraz częściej dochodzi w kępińskiej strefie saun (w tym włączanie alarmów pożarowych, automatycznych zabezpieczeń instalacji elektrycznej), a tym samym realnego zagrożenia bezpieczeństwa na skutek złej eksploatacji urządzeń przez niektórych klientów, przypominamy, że WYŁĄCZNIE OSOBY UPRAWNIONE (tj. saunamistrzowie) mogą dokonywać polewania kamieni ułożonych na piecach grzejnych w saunach – wodą (dotyczy sauny fińskiej) lub olejkami (dotyczy biosauny)! Klienci, którzy dokonują tego bez przeszkolenia m.in. przekraczając akceptowalną ilość wody (zbyt duża wielkość formowanych kul lodowych), nieprecyzyjnie polewając kamienie poza zabezpieczoną strefą, polewając kamienie w misie w saunie parowej, powodują wymierne uszkodzenia pieców! Jako obsługa zmagamy się z wzmożonymi uszkodzeniami elementów grzejnych (grzałek, itd.) i występowaniem nagłych “spięć”, a nawet czasami zadymieniem pomieszczeń podczas obecności klientów w saunach. Osoby naruszujące regulamin korzystania ze strefy saun https://kepno-qarium.pl/regulaminy/ i nie stosujące się do dyspozycji obsługi technicznej obiektu; będą niestety wypraszane! W zaistniałej sytuacji lodopad będzie uruchamiany tylko w dniach ceremonii saunowych, a jego eksploatacja odbywać się będzie pod czujnym okiem obsługi. Każdego dnia dbamy o infrastrukturę obiektu, ponosimy wysokie koszty wymiany elementów ekploatacyjnych, by infrastruktura służyła wszystkim Państwu i to jak najdłużej. Liczymy zatem na zrozumienie i współpracę z Państwa strony, a także bezzwłoczną reakcję gdy ktoś uporczywie niszczy mienie Spółki Projekt Kępno.