Informacje

Witamy Gminę Łęka Opatowska w QARIUM Kępno !

Jest nam ogromnie miło przywitać Gminę Łęka Opatowska, która poza Gminą Kępno realizuje aktualnie na obiekcie QARIUM Kępno program powszechnej nauki pływania – Umiem Pływać.
Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej.
Celem jest zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.