Informacje

Wspieramy Ukrainę

Ktoś może powie, że to tylko gest, ale przecież naszymi klientami od lat pozostają także osoby pochodzące z Ukrainy, ciężko pracujące w naszym regionie i na co dzień żyjące tutaj z dala od najbliższych. Wielu z nich po prostu już znamy. I choć głowy i serca mają teraz zaprzątnięte czymś zupełnie innym, chcemy by po prostu wiedzieli… Za nasze „firmowe”zaangażowanie i wymierną pomoc dla uchodźców, którzy już dotarli i jeszcze dotrą do Kępna, jak również za te wspaniałe oddolne inicjatywy trwające już od soboty – nikt nie oczekuje poklasku. Po prostu pomagamy wszyscy – jak możemy i czujemy, bo tak dziś trzeba!