Informacje

Wykorzystujemy czas bardzo produktywnie

W trakcie trwania pandemii wykorzystujemy czas bardzo produktywnie.
W hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej obecnie trwają prace modernizacyjne pomieszczeń m.in. szatniowo-sanitarnych.
Natomiast kilka dni temu odbył się również cykl szkoleń wewnętrznych dla wszystkich pracowników spółki Projekt Kępno dotyczących RODO.