Informacje

ZAPISY UZUPEŁNIAJĄCE OTYLIADA

W związki z zakończeniem zapisów poprzez stronę www.otyliada.pl (tut. pkt. 4 regulaminu https://www.otyliada.pl/index.php/regulamin)
Obiekt Qarium Kępno uczestniczący w imprezie „OTYLIADA 2023” uruchamia zapisy uzupełniające do udziału w VIII Ogólnopolskim Nocnym Maratonie pływackim “OTYLIADA’2023” w Kępnie.
– Zapisy uzupełniające do wyczerpania miejsc (maksymalny limit 40 uczestników). Bezpośredni link do formularza zgłoszeniowego: https://kepno-qarium.pl/otyliada/
– Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie wymaganych danych zawartych w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym, a także wniesienie opłaty (przelew nr rachunku bankowego PKO SA 78 1240 6494 1111 0010 8542 8505 lub gotówką w kasie Qarium Kępno) za udział w imprezie.
– W dniu imprezy zgłoszenie udziału może odbywać się w kasach krytej pływalni Qarium Kępno, jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany.
– Od dnia 11.11.2023 r. opłata za udział w VIII Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim wynosi 30 zł od uczestnika przy zapisie drogą elektroniczną (obowiązek uregulowania opłaty w dniu zapisu). Przy zapisie w dniu imprezy na pływalni opłata za udział wynosi 30 zł.
Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.
Zapraszamy do zapisów