Formularz Qarium Warriors Kids

REGULAMIN ZAWODÓW QARIUM WARRIORS KIDS

Dane uczestnika zawodów

Pola wymagane*

Imię *

Oświadczenie *

Dane zgłaszającego *

Zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"), dobrowolnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie przez administratora, tj. PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o. (dalej „Administrator") moich danych osobowych podanych w formularzu, w celu realizacji umowy lub usługi, której formularz dotyczy.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w ww. celu jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia zrealizowanie tego celu, w tym w szczególności uniemożliwi realizację zajęć nauki lub doskonalenia pływania.

Uprzejmie informujemy, że szczegółowe informacje o administrowaniu i przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych oraz danych dziecka/uczestnika zajęć, znajdują się w Klauzuli Ogólnej RODO dostępnej Tutaj , prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Znajdują się tam również pozostałe dane identyfikujące nas jako administratora danych oraz dane kontaktowe, jednak już teraz wskazujemy, że w przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Pani/ Pana danych osobowych lub danych zgłoszonego przez Panią/Pana danych dziecka / uczestnika zajęć, jesteśmy dostępni pod adresem: iod@pk.kepno.pl

Oświadczam, że nie są mi znane przeciwwskazania zdrowotne lub inne do uczestnictwa w zawodach.

Oświadczam w imieniu własnym / zgłoszonego przeze mnie uczestnika, że zapoznałam(em) się z Regulaminem i akceptuję przedstawione warunki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymywania drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail, informacji handlowej dotyczącej produktów i usług, w szczególności newslettera, oferowanych przez Administratora oraz podmioty współpracujące przy realizacji usług z Administratorem.

Informujemy jednocześnie, że udzielone zgody mogą być wycofane w dowolnym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@pk.kepno.pl

Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną RODO dostępną Tutaj, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych oraz danych dziecka/uczestnika zajęć w związku z realizacją zajęć nauki lub doskonalenia pływania oraz przesyłania informacji marketingowych. <-POLE OBOWIĄZKOWE, NIE MOŻE BYĆ DOMYŚLNIE ZAZNACZONE